Csapatalakítás

Az elmúlt időben nagyon megnőtt az érdeklődés a Baranta iránt. Havonta tucatnyian érdeklődnek helyi Baranta közösségek elindításának lehetőségei iránt. Ezen az oldalon a Baranta csapatok elindításával kapcsolatos legfontosabb követelményeket szeretnénk ismertetni. A Felvidék Baranta Szövetség és a hagyományos magyar harcművészeti stílus terjesztésével megbízott szakemberek minden csapatalapítási szándékot megvizsgálnak és a szakmai munka elindulásához szükséges személyi feltételeket biztosítják a komoly érdeklődők számára.

BARANTA CSAPATOT SZERETNÉK ELINDÍTANI, DE HOGYAN ÁLLJAK NEKI ???

1. lépés
A felvidéki csapatok menüpontban tájékozódom, hogy az adott térségben van-e már működő közösség, vagy csapatszervezéssel megbízott területi képviselő. Ha ilyen nincs, akkor a csapatalakítási szándékról tájékoztatom a szövetség megbízott képviselőit a felfoldbaranta@gmail.com címen, vagy a 0908 703 393-as telefonszámon.

2. lépés

A környezetemben felkutatok egy 10-12 fős érdeklődői kört, aki hasonló tartalmak iránt érdeklődik és Baranta edzéseken kíván részt venni. Ezzel az érdeklődői körrel és a Baranta Szövetséggel együtt egy nyílt Baranta edzést és bemutatót szervezek. A rendezvényt meghirdetem a településen, vagy beszervezem egy már létező, több generációt megszólító helyi megmozdulásba az évszaknak megfelelően szabadtérre, vagy teremben /további tagtoborzás biztosítása/.

A nyílt edzés és bemutató tartalma:

 • 20 perces Baranta bemutató /5-10 fővel – hangosítás helyi biztosítása/
 • 50 perc Baranta elmélet és ismertető /vetített előadás – áramvételi lehetőség, vetítőfelület helyi biztosítása/
 • 3 órás bemutató edzés /Baranta edzés felépítése, hagyományos magyar alaptechnikák elsajátítása, rövid- és hosszú bottal, pusztakézzel - az eszközöket az előzetesen megadott létszám alapján biztosítjuk/

A nyílt edzés és bemutató költségei:
A Barantában az új kezdeményezésekre úgy tekintünk, mint a magyarság értékmentő, értékteremtő munkáját végző eljövendő társainkra. Az oktatás és a bemutató a Baranta iránt érdeklődők számára részünkről ingyenes. Viszont kérjük a helyi kezdeményezőket, hogy az adott helyszínre történő leutazás és a napi egyszeri étkezés költségeit biztosítsák a barantázók számára.

3. lépés
Belépés a Szövetségbe. A Felvidék Baranta Szövetség a megfelelő létszám és anyagi lehetőség esetén edzőt, felkészítőt biztosít a munka folytatásához. Ha ez személyi, vagy anyagi okok miatt nem megoldható, akkor a szakmai munka eredményes folytatása érdekében a csapat szemináriumokat szervez, s úgy tatrja fenn magát! A szeminárium egy hétvége, ahol egy sűrített programot építünk fel, hogy azt le lehessen bontani legalább 1 hónapra, ezt kigyakorolni, majd erre építeni a következő edzéseket, tudásanyagot! Ezenkívül a csapat tagjai közül egy-két személynek más helyszínen megrendezett szemináriumon is részt kell vennie! Ez általában a csapatvezetőt vagy a megbízottat érinti, de hozhat magával bárkit!

A szeminárium költsége: 7 eu/fő/hétvége + utiköltség
A szállás és az étkezés díját nem tartalmazza, ezt a helyi csapat határozza meg

4. lépés
Együttműködés megvalósítása a földrajzilag legközelebbi Baranta közösségekkel. Közös rendezvények, edzések, szemináriumok, elméleti előadások szervezése.

 • magyar tánc tanulása
 • magyar zene tanulása
 • népi mesterségek
 • népi gyógyászat
 • az évköri rend szerinti népszokások gyakorlati megvalósítása

5. lépés
Az minősül komoly Baranta csapatnak, amelyik részt vesz a Baranta mozgalom munkájában. A csapatoknak /a kezdő év kivételével/ az alábbi minimumokat ajánlott teljesíteniük:

 • Baranta szervezetszerű elméleti és gyakorlati oktatása
 • Baranta fokozatvizsgán való részvétel /évente legalább 1 fő/
 • Baranta területi és országos versenyeken való részvétel
 • Az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő Baranta Kárpát-medencei Csapatszemlén /Csíksomlyó/ a közösség legalább 20%-a jelenjen meg a megjelölt kiképzettséggel és öltözettel
 • Vizsgáztatott bemutatóval évente több alkalommal a nagyközönség előtt való megjelenés

6. lépés
A már jól működő, elegendő szakmai tapasztalattal rendelkező csapatok feladata olyan vezetők felkészítése, akik a környező településeken képesek új közösségeket indítani.

Baráti üdvözlettel:

Vukics Ferenc őrnagy – a Baranta alapítója, Csanád oktur
Kopecsni Gábor – Felvidék Baranta Szövetség, Arslan oktur