Könyv: A magyar karikásostor

A magyar karikásostor

A könyv szerzője Kopecsni Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség ügyvezető elnöke, a Baranta Arslan, 7. fokozatos okturja, tanítója. 2005 óta foglalkozik intenzíven a Barantával, a hagyományos magyar harcművészettel, mely idő alatt elmélyítette a karikásostor tudományát, majd később kutatómunkával is gazdagította ismereteit. Pásztorokat, ostorkészítőket keresett fel, valamint karikásostorral foglalkozó irodalmakat tanulmányozott, hogy ennek a kutatómunkának gyümölcse lehessen – egy átfogó tanulmány.
A könyv egyik célja, hogy hozzájáruljon elsősorban a barantázók, valamint olyan hagyományőrzők tudásának gyarapításához, akiknek kedves a karikásostor, használják, becsülik, vagy terveik között szerepel annak beszerzése. A könyv két főbb részből tevődik össze, egyik a tanulmány oldaláról közelít, amely ismereteket közöl a karikásostorról, mint munkaeszköz, népi hagyományokban, népi játékok, hitvilágban használt bűvös eszközökről, vagy mint fegyverről, a másik pedig gyakorlati útmutatóként szolgál azok számára, akik gyakorolják vagy meg szeretnék tanulni a karikásostor használatát, készítését. A könyvhöz nem más, mint a baranta megalakítója, Vukics Ferenc írt ajánlást.
A magyar karikásostor az első kiadványa a Baranta Kiskönyvtárnak, mely a Felföldi Baranta Szövetség gondozásában jelent meg.
A könyv ára 7 eu/2000 ft
Megrendelhető a felfoldbaranta@gmail.com címen.