Könyv: Népi harci testkultúra a Csallóközben

borító jpg.JPG

Kedves barátam!

Örömmel értesítelek Titeket, hogy hamarosan megjelenik a Baranta Kiskönyvtár sorozat következő példánya, a Népi harci testkultúra a Csallóközben címmel, amely "testvére" az eddig megjelent népi harci testkultúra könyveinek. Ezek a sorozatok fontos és értékes gyűjtéseket tartalmaznak a magyar hagyományokra épülő harcművészetek tiszta forrásából!
A könyvben szereplő témák: magyar népi birkózások, karikásostor, bot, íjászat, bicska, hajítójátékok, emlékezetek.
A kutatómunkánk során két éven gyűjtöttünk, összesen 93 személytől, 70 településen. A kutatott anyagról hanganyag, képanyag, egyesekről filmfelvétel is készült, valamint kutatási adatlapot töltöttünk ki, amely tartalmazza a gyűjtött anyag tartalmát, az adatközlő fontosabb adatait, gyűjtés helyét és idejét. A kutatott anyag megtalálható a Felföldi Baranta Szövetség Kutatási Adattárában. a könyv terjedelme közel 300 oldal
A könyv ára: 7 eu, 2000 ft (+ postaköltség, ha postai úton rendeli)
A könyv megvásárolható:
Felföldi Baranta Szövetség: felfoldbaranta@gmail.com